Garantia

Els nostres productes tenen una garantia de dos anys contra tot defecte dels seus components o de la seva manufactura. La garantia no inclou el desgast normal d'ús, o els defectes que segons el parer del nostre Departament Postvenda hagin estat produïts per ús inadequat. El Departament Postvenda realitzarà la reparació o canvi del producte a la seva elecció, i només acceptarà aquells productes que siguin enviats amb les condicions d'higiene i neteja necessaris. Les reparacions s'efectuaran mitjançant acceptació prèvia pel client del corresponent pressupost. 

Aquest garantia no cobreix els desperfectes causats per:

Desgast normal per ús.

  • Un ús impropi o no ordinari. Sobre l'ús recomanat de cada model veure els nostres catàlegs i la web tactic-sport.com.
  • Una cura o manteniment inadequat; sobre la cura correcta pot veure els consells redactats en les etiquetes penjants, la base de les caixes, etiquetes interiors, catàlegs i la web tactic-sport.com.
  • Contacte amb agents externs, com ara arestes de roques, branques, grampons, piolets, etc. o materials agressius com foc, excrements d'animals, àcids, hidrocarburs, materials d'obra, etc.
  • Decoloració causat per raigs UV i similars.

 

Servei Postventa – Procediment

En cas que es produeixi alguna anomalia, i per determinar si el defecte està cobert per la garantia, ha de netejar el producte i tornar al costat del tiquet de compra a l'establiment on el va comprar per a una primera inspecció i possible posterior enviament a TACTIC Sport.

Han d'estar sempre inclosos a la caixa el tiquet de compra o una còpia, una nota amb una descripció del desperfecte i les dades de contacte del propietari (indispensable telèfon o adreça de correu electrònic). Si el producte no ha estat netejat abans del seu enviament a TACTIC Sport serà immediatament retornat al propietari.

Després d'un examen realitzat pel Departament Postvenda de l'empresa, en un termini de temps raonable, i en el cas que la decisió estigui cobert per la garantia, TACTIC Sport pot bé reparar o reemplaçar sense càrrec en el cas que la reparació resulti impossible o desproporcionada. El producte substitutiu s'ajustarà el màxim possible a l'original retornat, depenent de la disponibilitat del model / color existent en els nostres magatzems.